ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำจากบริการปากเสียสู่การได้ยิน

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำจากบริการปากเสียสู่การได้ยิน

การเป็นตัวแทนเยาวชนฝากถอนไม่มีขั้นต่ำที่สำคัญในภาคกีฬาเพื่อการพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างขีดความสามารถทั้งขององค์กรและเยาวชน[เราขอ  เรียกร้องให้มีบทความ  เกี่ยวกับความเป็นผู้นำเยาวชนและการมีส่วนร่วมในกีฬาและการพัฒนาก่อนถึงวันเยาวชนสากลในวันที่ 12 สิงหาคม – เรายินดีรับความช่วยเหลือของคุณ!]

ในอุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาเพื่อการพัฒนาจำนวนมากมีโอกาสเป็นผู้นำสำหรับเยาวชน

 ซึ่งรวมถึงองค์กรต่างๆ เช่นYoung Sports Makers , Impulse SummitหรือSport Positive Next Gen Summit ฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของสภาเยาวชนและสนทนาด้วยตัวเองหลายครั้ง บางอย่างดีกว่าสภาอื่นๆสิ่งที่ฉันคิดถึงโดยรวมคือการมีส่วนร่วมของมืออาชีพรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดวาระนโยบายและโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โมเดลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากเยอรมนีอธิบายกรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกีฬาที่เป็นมิตรกับเยาวชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความเป็นผู้นำของเยาวชนในและผ่านทางกีฬาได้พร้อมกัน

โมเดลแฟรงค์เฟิร์ตสำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกีฬาที่เป็นมิตรต่อเยาวชนมีโครงสร้างที่องค์กรกีฬาสามารถใช้เพื่อไตร่ตรองและพัฒนาแนวทางของตนเองในการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นต่อไป ห้าขั้นตอนของความสำเร็จคือ:วิธีการและการชักชวนการรับงาน การปฐมนิเทศ และทำความคุ้นเคยคุณสมบัติ การไตร่ตรอง และโอกาสในการพัฒนาการพัฒนางานต่อไปการหยุดชะงักหรือการยกเลิกและแนวโน้มความร่วมมือระดับสายตา

ในช่วงเริ่มต้น โอกาสที่มีขีดจำกัดต่ำเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความสนใจให้กับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ บ่อยครั้งที่คนเหล่านี้มีแรงจูงใจจากภายในอยู่แล้ว และต้องการเพียงแรงจูงใจสุดท้ายในการดำเนินการและความรับผิดชอบเท่านั้น องค์กรต้องการทัศนคติที่เปิดกว้างต่อผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และยอมรับว่ามุมมองและความเชื่อภายในขององค์กรสามารถถูกท้าทายได้โดยพวกเขา การสื่อสารบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนระดับสายตา โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ หรือแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมและสังคม มักถูกมองว่าเป็นพื้นฐาน แต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

การเป็นหุ้นส่วนระดับสายตาสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการให้คำปรึกษาเพราะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองได้เป็นประจำ พี่เลี้ยงมีความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับองค์กร ในขณะที่พี่เลี้ยงมีมุมมองที่แตกต่างของกลุ่มเพื่อนและประสบการณ์ในสื่อใหม่ ผู้นำรุ่นเยาว์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหรือเพื่อเติมเต็มจุดต่ำสุดของสภาเยาวชนหรือการอภิปรายแบบอภิปราย บุคคลนั้นต้องการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาจุดแข็งของตน

การสะท้อนกลับและข้อเสนอแนะ

การไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอและวัฒนธรรมการตอบรับที่สอดคล้องกันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลของผู้นำรุ่นใหม่ นอกเหนือจากนี้ การเข้าถึงคุณสมบัติที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อการพัฒนาและการฝึกทักษะความเป็นผู้นำยังเป็นวิธีที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะมีแรงจูงใจในกระบวนการ แผนงานที่โปร่งใสและเข้าใจได้ซึ่งทั้งผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นเยาว์และองค์กรตกลงและไตร่ตรองอย่างสม่ำเสมอช่วยให้มั่นใจถึงกระบวนการรับรองที่ยุติธรรม

ผู้นำรุ่นเยาว์จะพัฒนาแนวคิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงและโครงการในองค์กรกีฬา เป็นสิ่งสำคัญที่แนวคิดเหล่านี้สามารถอภิปรายภายในองค์กรด้านกีฬาเพื่อหาวิธีนำไปปฏิบัติหรือปรับปรุงร่วมกัน เพื่อให้งานเป็นรูปธรรม ควรกำหนดโปรไฟล์งานและข้อกำหนด งานและค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมสามารถและจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนื่องจากการที่คนหนุ่มสาวมักจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ชีวิตของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นการศึกษาใหม่หรืองานใหม่อาจส่งผลให้งานและความรับผิดชอบลดลงชั่วคราว – ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญการสิ้นสุดและอนาคต

ประการสุดท้าย แง่มุมที่มักพลาดไปและไม่ได้รับการยกย่องในการเป็นผู้นำเยาวชนคือการหยุดชะงักหรือยุติบทบาทที่กำหนด คนหนุ่มสาวมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้อีกครั้งทันทีที่สถานการณ์ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเอื้ออำนวย ดังนั้นวงการกีฬาเพื่อการพัฒนาควรติดต่อกับผู้นำรุ่นเยาว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า (ตัวอย่างที่ดีคือสโมสรศิษย์เก่า ENGSO Youth ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ) หรือการจัดตั้งโครงการเอกอัครราชทูต การเริ่มต้นใช้งานมีความสำคัญพอๆ กับการเริ่มต้นใช้งาน!

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในตำแหน่งผู้นำต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่น ฉันได้พบกับคนรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นที่สูญเสียแรงจูงใจเพราะองค์กรไม่สามารถมอบอำนาจให้พวกเขาได้ น่าเสียดายที่ฉันพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งฉันได้ยุติบทบาทผู้นำเยาวชน รู้สึกติดขัดและไม่ถูกรับฟัง

แผนการเป็นผู้นำเยาวชนที่ออกแบบมาอย่างไม่ถูกต้องสามารถส่งผลในการต่อต้านในแง่ของการขาดพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ภาคการกีฬาเพื่อการพัฒนาพิจารณาขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อรวมเยาวชนเข้าไว้ด้วย ความเป็นผู้นำของเยาวชนมาจากความเชื่อมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถ ไม่ใช่จากการทำเครื่องหมายที่ ‘ช่องกาเครื่องหมาย’ ภายใน!ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ